Google+ Followers

środa, 1 października 2014

Konkurs literacki - Dalsze losy Stefana...

 
1 października 1944 roku… 62 dzień powstania, zmaltretowane, zmiecione z powierzchni ziemi miasto, jeszcze do niedawna jedna z najpiękniejszych stolic Europy… rzeź Woli, masakra Ochoty, dramat mieszkańców Starówki 13 sierpnia, ale też wiele dni wolności i radości po latach męki i niewyobrażalnego cierpienia, dumnie łopocząca polska flaga nad miastem…
Wszystko, co zaczęło się od Małego Powstańca zamknęło się klamrą w Ostatnim dniu… Powstania Warszawskiego, o tym, co było przed i w trakcie pięknie opowiada Miasto 44 i to jest również punkt odniesienia do Konkursu literackiego, Dalsze losy Stefana…

Każdy, kto poznał już film lub książkę, a kto wie, może jedno i drugie spojrzenie, wie już doskonale, dokąd dotarł Stefan, a ja chciałbym zaprosić do przedstawienia jego dalszych losów. 
To, czego oczekujemy to pracy nie dłuższej, niż jedna strona A4, czcionka Arial 12, dzięki temu będzie można maksymalnie wykorzystać przestrzeń tej jednej strony. Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, jego wiek. Powinna zostać opatrzona powstańczym pseudonimem oraz zgodą na publikację. 

Prace proszę przesyłać na adres kominek@agkaminski.pl do 17 października do 23: 59 dopisując w temacie maila – Dalsze losy Stefana. Z nadesłanych prac Komisja konkursowa wyłoni pięć prac, które po publikacji opatrzonej godłem zostaną poddane głosowaniu czytelników w formie ankiety w Grupie Książka tygodnia. Głosowanie rozpocznie się 20 października i potrwa przez kolejne pięć dni do 24 października do 23:59.

Publikacja finałowych prac nastąpi na stronie Kominek, w Grupach: Książka tygodnia, Powstanie Warszawskie 1944, Powstanie warszawskie ’44.

I już na zakończenie dwa istotne tematy: Nagrody i Komisja konkursowa.

Nagroda trafi do osoby, która w publicznym głosowaniu uzyska największą ilość głosów, ważne jednak, aby była to zdrowa, sportowa rywalizacja. Nagroda niespodzianka ufundowana przez Miasto 44 oraz książka Wacława Holewińskiego, Opowiem ci o wolności – ode mnie.

Komisja Konkursowa:

- Anna Kowalczyk – człowiek-orkiestra, pisze, tworzy, fotografuje, w wyjątkowy sposób tworzy śląską rzeczywistość za sprawą Projektu Metropolitanin;
- Jan Wawszczyk – jemu zawdzięczamy pamięć o wszystkich, którzy walczyli, ale też ginęli w Powstaniu Warszawskim – Powstańcze Biogramy MPW, to miejsce, które powinien znać każdy, komu choć w jakimiś stopniu bliskie są tamte wyjątkowe czasy;
- Grzegorz Gogowski – o ile Pan Janek dba o pamięć o ludziach, to w przypadku Grzegorza jest to dbanie o miejsca, których walcząca Warszawa ma jakże wiele – Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego;
- Artur G. Kamiński – piszący te słowa, pomysłodawca Konkursu, dla którego powstanie stanowi ważny rozdział z historii miasta, ale też kraju. Na temat Powstania Warszawskiego napisałem pewną ilość wierszy, prozy, recenzji filmowych, ale też dotykających wydawnictw literackich.