Google+ Followers

czwartek, 19 marca 2015

Światowe metropolie - Warszawa

Wielkim przedsięwzięciem komunikacyjnym i logistycznym była budowa linii średnicowej - czyli trasy kolejowej łączącej dworce po obu stronach Wisły - wiodącej przez gęsto zabudowane miasto. Tory kolei średnicowej poprowadzono ziemnymi nasypami przez Pragę i Powiśle, następnie - przez nowy most kolejowy przez Wisłę, a pod ścisłym centrum miasta - ponad kilometrowym tunelem podziemnym wzdłuż Alej Jerozolimskich. W części zachodniej, gdzie kończył się tunel, tory umieszczono w wykopie, a ponad nim przerzucono ulice przecinające linię kolejową. Decyzję o realizacji trudnego i kosztownego przedsięwzięcia, elementu ogólnej przebudowy węzła warszawskiego, w 1919 roku podjął Sejm Rzeczypospolitej. Roboty realizowano etapami: w 1921 rozpoczęto budowę mostu kolejowego, a w 1924 roku - tunelu linii średnicowej (był to najtrudniejszy etap, który polegał na drążeniu ziemi pod ruchliwym centrum Warszawy; za realizację tego przedsięwzięcia odpowiadała warszawska firma Fr. Martens i Ad. Daab). Linię średnicową otwarto w roku 1933; w trzy lata później ją zelektryfikowano. [s. 51, 54]
 

Maria Barbasiewicz, Warszawa. Perła Północy, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2014