Google+ Followers

piątek, 26 maja 2017

Tadeusz A. Kisielewski - Po zamachu

Cieszy fakt, że powstają tak wyjątkowe w swej treści i formie publikacje. Po raz kolejny Tadeusz A. Kisielewski daje dowód swojej rzetelności oraz fachowości w dzieleniu się historyczną wiedzą.
Po wcześniejszych publikacjach autora – myślę tu o Zamachu i Zabójcach, (nie jest mi znana książka, Gibraltar i Katyń), to, czego jestem świadkiem w lekturze budzi szczery podziw dla konsekwencji wielu lat poszukiwań, dociekań w rozwikłaniu rzeczywistego przebiegu wydarzeń z 4 lipca 1943 roku. To, co sam autor podkreśla w trakcie lektury – nie jest słusznym sięgnięcie w pierwszej kolejności po książkę Po zamachu bez znajomości wcześniej wymienionych publikacji.
Jest to o tyle ważne, iż każda z nich na przestrzeni kilku lat wnosi nowe informacje, dowody w badanej sprawie, relacje świadków, do których autorowi udało się dotrzeć. Pewne tezy postawione wcześniej udało się potwierdzić, udokumentować, nadać im realny rys historyczny. Pojawiły się też takie, które nadal wymagają określonej weryfikacji.
Stąd częste przywołanie wielu wątków z poprzednich książek, które dla osób nieznających obszernie umawianego tematu może być mylące lub może też nie wnosić wiele do poznawanego tematu. Autor w bardzo szeroki i kompetentny sposób porusza aspekt uprowadzenia córki generała Sikorskiego, Zofii Leśniowskiej, a także śmierci jego adiutanta. Dwóch jedynych osób z jego otoczenia, co, do których miał bezgraniczne zaufanie, a których wiedza przede wszystkim dla Sowietów była bezcenna. 
Po zamachu dotyka również przeprowadzonej niedawno ekshumacji szczątków generała Sikorskiego, która przez wielu ludzi, również tych, którym powinno zależeć na dotarciu do prawdy, o czym obszernie pisze autor, była dyskredytowana i zasadność jej przeprowadzenia budziła zastrzeżenia. A jednak, jak wynika z lektury nie tylko była konieczna, ale potwierdziła też pewne wcześniejsze przypuszczenia i hipotezy.
To, co warto dodać, nie jest to łatwa w odbiorze książka. Jednak rzetelnie przeprowadzone badanie historyczne pozwala wiele zrozumieć i dla każdego, komu w jakiś sposób bliska jest prawda historyczna jest to nieocenione kompendium wiedzy. Poza tym w swej literackiej formie jest to lektura, która daje do myślenia i skłania do głębokiej refleksji.

Tadeusz A. Kisielewski, Po zamachu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012