Google+ Followers

piątek, 30 czerwca 2017

Konkurs literacki - Polska to brzmi dumnie...

Na dobry początek krótki fragment, w którym młody adept prawa i dyplomacji Janek Kozielewski odpowiada na pytanie koleżanki dlaczego Polska jest krajem europejskim. Fragment zaczerpnięty z I tomu Jan Karski. Jedno życie. Warto się wczytać.

Bo gdyby nim nie była, nie ratowałaby Europy w 1683 roku pod Wiedniem przed Turkami i w 1920 roku pod Warszawą przed bolszewikami. Europa jest, jaka jest, dzięki Polsce, nawet jeżeli Polska może się wydawać niektórym w Europie anachroniczna.

Polska wczoraj, dziś i jutro. Polska odkrywana w Warszawie, małej mazurskiej wiosce, śląskim mieście, czy może w odległej Francji, czy Irlandii. Jaka jest ta Polska widziana Twoim spojrzeniem? Co Ci się w niej podoba, a co razi i boli? Co pragniesz zmienić, co przekazać światu na temat swojego kraju będąc w odległej podróży? Temat przewodni tego małego konkursu literackiego pozostawia szerokie pole do twórczej interpretacji.

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest strona Kominek.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy na temat: Polska to brzmi dumnie.
3. Konkurs nie zastrzega wieku minimalnego, a to oznacza, że jest otwarty dla wszystkich.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać swoją pracę w pliku Word lub PDF na adres email:

- kominek@agkaminski.pl

z dopiskiem w temacie maila POLSKA TO BRZMI DUMNIE. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać wiek autora. Prace nie powinny przekraczać 1 strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.
5. Forma literacka prac - bez ograniczeń.
6. Konkurs składa się z następujących etapów:

a) Zgłaszanie dzieł w terminie: 30.06.2017r. - 14.07.2017r.
b) Ocena prac w terminie: 15-18.07.2017r.
c) Ogłoszenie wyników w terminie: 19.07.2017r.

7. Nagrody:
- Nagroda Główna (Jan Karski. Jedno życie Tom II oraz płyta niespodzianka);
- Dwa równorzędne Wyróżnienia (książki niespodzianki).

8. Nagrodzone prace zostały opublikowane w TYM MIEJSCU.
9. Autor dzieła oświadcza, że jest wyłącznym twórcą dzieła. W razie udowodnienia braku praw autorskich do dzieła oraz braku pełni osobistych praw autorskich (plagiat), odpowiedzialność oraz ewentualne koszty ponosi tylko i wyłącznie autor nadesłanego dzieła.
10. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane dzieła. Nie jest również zobowiązany do sprawdzania autentyczności nadesłanych prac.
11. Uczestnicy konkursu poprzez nadesłanie dzieła automatycznie akceptują i wyrażają zgodę na warunki Regulaminu, a także przekazują prawa autorskie do dzieła na rzecz publikacji nagrodzonych prac.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników oraz o ile zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników konkursu.
13. O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie decyduje organizator w zgodzie z polskim prawem.