Trzy kolory

poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Konkurs literacki - Kartka z Powstania Warszawskiego

Idź i pokłoń się Stolicy...

Honorowy patronat:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Muzeum Powstania Warszawskiego

Za nami druga edycja Konkursu literackiego, Kartka z Powstania Warszawskiego. Konkursu owocnego i inspirującego. Konkursu, którego ideą jest napisanie kartki z powstania – w chwili oddechu na barykadzie, w ciemnej piwnicy, na zniszczonym podwórku. Tak, aby w szczególny sposób oddać atmosferę konkretnego miejsca i czasu. Poziom nadesłanych prac był wyjątkowo wysoki, Nagroda Główna przypadła tym razem Karolinie Chwirot, która na potrzeby konkursu przybrała powstańczy pseudonim, Lusia – pracę można poznać tutaj.
A jak będzie w tym roku? O tym dowiemy się po 63 dniach rywalizacji, gdyż edycja trzecia Konkursu literackiego – Kartka z Powstania Warszawskiego będzie zamknięta w tych 63 symbolicznych dniach powstania. Honorowy patronat nad konkursem objęły dwie jakże ważne dla niego instytucje: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Wsparcia medialnego udzielają magazyn Imperium Kobiet oraz portal planetakobiet.com.pl Pragnę podziękować radiu RMF Classic za współpracę redakcyjną i wsparcie konkursu. Notka na temat konkursu do poczytania w TYM miejscu. 

Wielkie podziękowania za wsparcie ze strony Wydawnictw, które objęły Konkurs literacki patronatem i ufundowały nagrody książkowe:Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest strona Kominek wraz ze współpracą Wydawnictw fundujących nagrody. Wsparcie medialne zapewniają magazyn Imperium kobiet oraz portal planetakobiet.com.pl przy współpracy redakcyjnej radia RMF Classic. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego dzieła na temat: Kartka z Powstania Warszawskiego.
3. Konkurs nie zastrzega wieku minimalnego, a to oznacza, że jest otwarty dla wszystkich.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać swoją pracę w pliku Word lub PDF na adres email:


z dopiskiem w temacie maila KONKURS – KARTKA Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Pracę należy podpisać pseudonimem powstańczym podając w mailu swoje imię i nazwisko oraz wiek. Prace nie powinny przekraczać 1 strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.
5. Forma literacka prac - bez ograniczeń.
6. Konkurs składa się z następujących etapów: 

a) Zgłaszanie dzieł w terminie: 1.08.2016r. - 2.10.2016r. 
b) Praca Jury konkursowego w terminie: 3-13.10.2016r. 
c) Ogłoszenie wyników w terminie: 14.10.2015r. 

7. W Jury zasiadają organizatorzy konkursu: 

- Justyna Niebieszczańskapisanie to jedna z pierwszych potrzeb w jej życiu. Od 3 lat prowadzi spotkania z kreatywnym pisaniem. Wydała dwujęzyczny tomik wierszy „Sub rosa". Od ponad 6 lat pisze bloga o komunikacji.
- Ilona Adamska - red. naczelna i wydawca Imperium Kobiet, Law Business Quality, właścicielka agencji PR I.D.MEDIA, Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet, autorka kilku książek, miłośniczka koszykówki, kuchni włoskiej i podróży. Zakochana w Egipcie i Dominikanie.
- Artur G. Kamiński - autor projektu, Kartka z Powstania Warszawskiego, skupiony wokół książek, pasjonat fotografii oraz Powstania Warszawskiego... 

8. Nagrody: 
- Nagroda Główna (prezentowana w odsłonach w TYM MIEJSCU);
- Dwa równorzędne Wyróżnienia;
- Nagroda specjalna magazynu Imperium Kobiet;
- Nagroda specjalna Agencji PR BRIDGEHEAD.
 
9. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie Kominek.
10. Autor dzieła oświadcza, że jest wyłącznym twórcą dzieła. W razie udowodnienia braku praw autorskich do dzieła oraz braku pełni osobistych praw autorskich (plagiat), odpowiedzialność oraz ewentualne koszty ponosi tylko i wyłącznie autor nadesłanego dzieła.
11. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nadesłane dzieła. Nie są również zobowiązani do sprawdzania autentyczności nadesłanych prac.
12. Uczestnicy konkursu poprzez nadesłanie dzieła automatycznie akceptują i wyrażają zgodę na warunki Regulaminu, a także przekazują prawa autorskie do dzieła na rzecz publikacji nagrodzonych prac.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników oraz o ile zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników konkursu.
14. O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy w zgodzie z polskim prawem. 

Pióra w dłonie i do dzieła!

Moje osobiste spojrzenie na Powstanie Warszawskie
 Powstanie Warszawskie w Google+

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zajrzyj przed Kominek: www.facebook.com/Koominek