Trzy kolory

sobota, 1 sierpnia 2015

Konkurs literacki - Kartka z Powstania Warszawskiego


Idź i pokłoń się Stolicy...
Honorowy patronat Muzeum Powstania Warszawskiego!

W minionym roku, który był rokiem obchodów siedemdziesiątej już rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rokiem wielkich premier Miasto '44 oraz Powstanie Warszawskie, pojawił się spontaniczny pomysł, aby na łamach strony, którą prowadzę wystartować z konkursem, Kartka z Powstania Warszawskiego. Kartką pisaną z powstania – w chwili oddechu na barykadzie, w ciemnej piwnicy, na zniszczonym podwórku. Oddać atmosferę konkretnego miejsca i czasu. Przyznać też muszę, że wśród przesłanych prac pojawiło się kilka, które zyskały moje, ale nie tylko moje uznanie, w tym wyróżniona Nagrodą główną praca Joanny Hałuszkiewicz, która na potrzeby konkursu przybrała powstańczy pseudonim, Kania – pracę można poznać tutaj.
A jak będzie w tym roku? O tym dowiemy się po 63 dniach rywalizacji, gdyż edycja druga Konkursu literackiego – Kartka z Powstania Warszawskiego będzie zamknięta w tych 63 symbolicznych dniach powstania. Do organizacji konkursu zaprosiłem Wiolę, z którą współpracuję od dłuższego czasu, a którą zapewne znacie bardziej, jako Subiektywnie o książkach. Jest nam niezmiernie miło, że Honorowy patronat nad nim objęło Muzeum Powstania Warszawskiego. Wsparcia medialnego udzielają magazyn Imperium Kobiet oraz portal planetakobiet.com.pl Pragniemy podziękować radiu RMF Classic za współpracę redakcyjną i wsparcie konkursu. Notka na temat konkursu do poczytania w TYM miejscu. 

Wielkie podziękowania za wsparcie ze strony Wydawnictw, które objęły Konkurs literacki patronatem i ufundowały nagrody książkowe:Regulamin konkursu: 

1. Organizatorami konkursu są strony Kominek oraz Subiektywnie o książkach wraz ze współpracą Wydawnictw fundujących nagrody. Wsparcie medialne zapewniają magazyn Imperium kobiet oraz portal planetakobiet.com.pl przy współpracy redakcyjnej radia RMF Classic. Konkurs został objęty honorowym patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego dzieła na temat: Kartka z Powstania Warszawskiego.
3. W konkursie mogą brać udział wszyscy bez wyjątku.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać swoją pracę w formie PDF na obydwa adresy email: 


z dopiskiem w temacie maila KONKURS – KARTKA Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Pracę należy podpisać pseudonimem powstańczym podając w mailu swoje imię i nazwisko oraz wiek. Prace nie powinny przekraczać 1 strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.
5. Forma literacka prac - bez ograniczeń.
6. Konkurs składa się z następujących etapów: 

a) Zgłaszanie dzieł w terminie: 1.08.2015r. - 3.10.2015r. 
b) Głosowanie Jury w terminie: 4-10.10.2015r. 
c) Ogłoszenie wyników w terminie: 11.10.2015r. 

7. W Jury zasiadają organizatorzy konkursu: 

- Awiolamiłośniczka literatury oraz nałogowa kolekcjonerka książek. 
- Kominek - świeży powiew kultury wpływa kojąco na potargany odmętami zawodowej zamieci umysł... 

8. Nagrody: 
- Nagroda główna;
- Dwa równorzędne Wyróżnienia;
- Nagroda specjalna magazynu Imperium Kobiet;
9. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach osób zasiadających w Jury. 
10. Autor dzieła oświadcza, że jest wyłącznym twórcą dzieła. W razie udowodnienia braku praw autorskich do dzieła oraz braku pełni osobistych praw autorskich (plagiat), odpowiedzialność oraz ewentualne koszty ponosi tylko i wyłącznie autor nadesłanego dzieła. 
11. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nadesłane dzieła. Nie są również zobowiązani do sprawdzania autentyczności nadesłanych prac. 
12. Uczestnicy konkursu poprzez nadesłanie dzieła automatycznie akceptują i wyrażają zgodę na warunki regulaminu, a także przekazują prawa autorskie do dzieła wyłącznie na rzecz publikacji nagrodzonych prac na stronach osób zasiadających w Jury. 
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników oraz o ile zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników konkursu. 
14. O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy w zgodzie z polskim prawem. 


Pióra w dłonie i do dzieła!

Moje osobiste spojrzenie na Powstanie Warszawskie
można znaleźć w TYM miejscu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zajrzyj przed Kominek: www.facebook.com/Koominek