Google+ Followers

sobota, 11 kwietnia 2015

Underworld XXXIV

XXXIV

jesteś nocą
a ja porankiem

jesteś ciszą
a ja ciągłym krzykiem

mój niepokój
ukrywa się w Tobie

moją winą
jest wrażliwość ducha..