Google+ Followers

sobota, 28 czerwca 2014

Kartka z Powstania Warszawskiego

Praca napisana przez Annę Kujtowską, która na czas konkursu przybrała powstańczy pseudonim Marysia, choć nie weszła do ścisłego finału wyróżnia się czymś szczególnym...Wybaw nas Panie od ognia i bomb.
Wybaw nas Panie od śmierci w męczarniach.
Wybaw nas Panie od nieostrożnych kroków.
Wybaw nas Panie od chwili wahania kosztującej życie.
Wybaw nas Panie od strachu.
Wybaw nas Panie od tchórzostwa.
Wybaw nas Panie od rozpaczy i bólu.
Wybaw nas Panie od szaleństwa.
Wybaw nas Panie od słabej woli.
Wybaw nas Panie od zdrady ideałów.
Wybaw nas Panie od utraty rodzin i bliskich.
Wybaw nas Panie od egoizmu.
Wybaw nas Panie od utraty człowieczeństwa.
Wybaw nas Panie od utraty męstwa.
Wybaw nas Panie od ślepego gniewu.
Wybaw nas Panie od dnia bez słońca.
Wybaw nas Panie od utraty wiary.
Wybaw nas Panie od wiecznego potępienia.
Wybaw nas Panie od zniewolenia.
Wybaw nas Panie od zapomnienia.